עיריית קריית אונו ופיקוד העורף מבצעים גיוס תושבים ליחידה חמושה של פיקוד העורף יגוייסו בצו 8 (לרובאי 03 ומעלה) נושאת נשק.  

המתנדבים שימצאו כשירים ועונים על תנאי הסף  יגוייסו מיידית בצו 8.

תנאי הסף : תושב קריית אונו, ביצוע שרות צבאי מלא, פטור ממילואים, שחרור בכבוד, רובאות 03 ומעלה, פרופיל 72 ומעלה, כשירות רפואית, ללא רישום פלילי. 
במידה ויידרש מידע נוסף ייצרו קשר על מנת לקבלו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרה על העדר רישום פלילי (חובה) שדה חובה

 

ידוע לי שככל שאאושר אגויס למילואים באופן מידי (בתשלום) (חובה) שדה חובה