מצ"ב קובץ pdf

* תעריפים אלו יוצמדו למדד.

1642329099.5786-converted.pdf