עיריית קריית אונו פועלת בכדי לקדם את חזון העיר החכמה לצורך פיתוח העיר ורווחת תושביה.
אנו קוראים לחברות סטארט אפ לקחת חלק בעשייה משותפת ויחד לפתור אתגרים בנושאים עירוניים שונים כגון תשתית, שירותים לתושב, ביטחון, ניידות, שוויון חברתי, שירותים לבעלי עסקים ולמבקרים בעירייה וכיוצ"ב.

 

משך תקופת הפיילוט: עד 24 חודשים

מה כולל הפיילוט:

  • שימוש בתשתיות של העיר כשדה ניסוי עבור יישומים טכנולוגיים.

  • ליווי שוטף ומתן משוב על ידי צוות מטעם העירייה לכל אורך הפיילוט.

  • במוצר/השירות הטכנולוגי גלום פוטנציאל לקידום חזון העיר החכמה העשוי להביא להתקשרות של הרשות, בהליך מתאים על פי דין, לאספקת המוצר/השירות בתום תקופת הפיילוט.

מה הם התנאים להשתתפות בתוכנית?

  • חברה רשומה בישראל המעסיקה צוות יזמים במשרה מלאה.

  • מוצר/שירות טכנולוגי בשל להטמעה TRL 6-8.

  • במוצר/בשירות גלום פוטנציאל להבאת ערך משמעותי לעיר, לתושביה ו/או לעסקים שבה.

  • התועלת במוצר/בשירות ניתנת למדידה: כלכלית, התייעלות (חסכון במשאבים) ו/או ברמת השירות.

כיצד מתנהל תהליך בחירת המיזמים?

הגשת הבקשה -> בחינה ראשונית -> ועדה מקצועית -> בדיקת נאותות -> בחינת התקשרות על פי דין -> הסכם התקשרות -> תחילת הפיילוט

 

להגשת מועמדות