*אין בהצגת תוכניות ופרויקטים להוות הסתמכות, אלא סיוע לתושב ובעלי עניין בלבד, בדיקה מחייבת תיעשה על ידי התושב ובעל עניין בעצמו ובאחריותו

 

אגף הנדסה ותשתיות בשיתוף עם הוועדה המקומית לתכנון ובינוי אחראים על פעילות הבנייה והפיתוח, פועלים לשיפור איכות חיי התושבים וליישום חזון ומטרות העירייה, כפי שהם נקבעים על ידי ראש העירייה והנהלת העירייה.

מחלקת הנדסה היא הזרוע המבצעת של העירייה בכל הקשור לתכנון ולהקמת מבני ציבור, גנים ציבוריים, תשתיות עירוניות ופרוייקטים ציבוריים נוספים בעיר, אחזקה שוטפת של מבני חינוך, ניהול נכסי העירייה וכדומה.

באחריות האגף נושאי התכנון, הפיתוח, הפיקוח והבקרה לבינוי ולתשתית עירונית.

האגף מעורב בתוכניות בניין עיר ופרויקטים תחבורתיים ברמת התכנון הארצית, המטרופוליטאנית והעירונית.

מדיניות הפיתוח והבינוי היא פועל יוצא של יישום תוכניות בנין ערים שבתוקף מהוות אמצעי עיקרי להכוונה וייזום תוכניות פיתוח, בנייה ציבורית ובינוי בעיר.

החלטה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים 17.5.2019


עדכוני תוכנית המתאר: