דיור משרד השיכון – ליווי ומתן סיוע בשכ"ד /דיור ציבורי .

ליווי המשפחות לדיור ציבורי עד לקבלת מפתח .

סיוע בהנגשת המסמכים הנדרשים למילוי .

הפנייה לעובדת סוציאלית מסייעת במידת הצורך .

הנפקת תעודת זכאות למשפחות.

הגשת בקשה לסיוע זכאות בשכר דירה.

הגשת בקשה לסיוע בתשלום ליחידיםחד הוריות.

בקשה לסיוע בתשלום שכר דירה לנפגעי אלימות במשפחה.

סיוע בשכ"ד למקבלי קצבאות נכות .

ערעור על החלטה של משרד הבינוי והשיכון בנושא

סיוע בשכ"ד.

פתיחת פניה למשרד השיכון בנושא מפגעים בדירה.

 

יעקב (קובי) ברכה
אחראי תחום מיצוי זכויות דיור