עיריית קריית אונו מפעילה שלוחה של משרד הפנים על מנת להקל על תושביה

להלן שרותי השלוחה

  • שינוי כתובת בספח תעודת זהות – יש להביא תעודת זהות + חוזה נכס או שכירות.
  • רישום ילוד בספח תעודת זהות – יש להביא תעודת זהות + טופס לידה מקורי מבית חולים.
  • בקשה לתעודת לידה – יש להביא תעודת זהות.
  • בקשה לתמצית רישום – יש להביא תעודת זהות.
  • בקשה לספח אבוד או מושחת – יש להביא תעודת זהות.

יצויין כי השירות אינו ניתן במקום. הפניות מועברות למשרד הפנים ברמת גן ולאחר מכן נשלחות ישירות לבית המזמין.
במקרים אחרים או דחופים ניתן לפנות אל משרד הפנים, רחוב ביאליק 2 רמת גן.

מתי פונים: לצורכי קבלת שירותי עירייה מקוונים, ועזרה בפניות לגופי ויחידות העירייה.

אתר האינטרנט שלמשרד הפנים: www.moin.gov.il

יצירת קשר

חנה נעמת
נציגת משרד הפנים בקרית אונו
03-5351170
קבלת קהל: ימים א'- ה' 8:00-11:30 יום ב' בשעות 16:00-18:00
כתובת: רח' יצחק רבין 41, קריית אונו