עבודות ושירותים

ועדת מכרזים הנה ועדת חובה בכל סוגי הרשויות המקומיות.

תפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לבי סטייפ עבודה.

 


ועדת מכרזים בנושא מכרז "איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות" תתקיים בתאריך 25/5/20 בשעה 18:00 במשרדי העירייה רח' רבין 41 קריית אונו.