יום חמישי, 21.01.2021 |

עבודות ושירותים

ועדת מכרזים הנה ועדת חובה בכל סוגי הרשויות המקומיות.

תפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לבי סטייפ עבודה.