יום ראשון, 11.04.2021 |

מכרזי משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש עוסק בגיוס, מיון וקליטת עובדים. 
כחלק מגיוס עובדים חדשים מפרסם האגף מכרזים פנימיים ופומביים למשרות שונות בעירייה.

להורדת שאלון למילוי ע"י המועמד/ת למשרה לחצו כאן