שם החברה / התאגיד 

שנת הקמה

 

החברה לפיתוח קריית אונו

יו"ר: ירון יעקבי

מנכ"ל: רועי כהן

חשב: ניר ישועה

למידע נוסף

 

1970

 

תאגיד המים - מי אונו

מנכ"ל – דוד עוזר

מנהל כספים – רו"ח אלי קוצרו

לאתר

2010

 

העמותה לחינוך מוזיקלי בקריית אונו (ע"ר)

יו"ר: רפאל קרצ'מר
גזבר: ליאור בן-טריה

למידע נוסף

לאתר

2000