רכזת פניות הציבור מטפלת בפניות התושבים. ניתן לפנות אליה בכתב, בטלפון ובדואר האלקטרוני בנושאים אשר בתחום אחריות אגף החינוך ובבקשות המופנות אל מנהלת האגף.

התשובה לפונה ניתנת בתום בדיקה מקיפה מול הגורמים המתאימים.

במקרים בהם תושב מעוניין בפגישה עם מנהלת האגף, נקבעת פגישה על ידי רכזת פניות הציבור. 
מנהלת האגף,נירה פרידמן, מקיימת פגישות עם תושבים בתיאום מראש.

יצירת קשר

אורנה ברדוגו
רכזת פניות הציבור וקשרי חוץ בחינוך