זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2024

זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 8/2024

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2024

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 12/2023

זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 11/2023

זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 10/2023

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 8/2023

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 6/2023

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2023

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 4/2023

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 3/2023

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 1+2/2023

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 11/2022

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 10/2022

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2022

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 8/2022

זימון ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 6.20222  וישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 7/2022

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2022

 זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 4/2022

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2022

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2022

זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 12/2021

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 11/2021

זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 10/2021

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2021

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 8/2021

זימון לישיבות מועצה שלא מן המניין מס' 6-7/2021

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 5/2021

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 4/2021

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 3/2021

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2021

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2021

זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 27/2020

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 26/2020

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 25/2020

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 24/2020

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 23/2020

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 21/2020 ולא מן המניין 22/2020

זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 19/2020

זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 18/2020

זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 17/2020

זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 15-16/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 14/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 13/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 10/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 9/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 8/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 7/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 6/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 5/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 3/2019

זימון לישיבת מועצה מס' 74/2018 ומס' 75/2018

זימון לישיבת מועצה מס' 73/2018

זימון לישיבת מועצה מס' 72/2018

זימון לישיבת מועצה מס' 71/2018

זימון לישיבת מועצה מס' 70/2018. שימו לב: הישיבה תתחיל בשעה 19:30

זימון לישיבת מועצה מס' 69/2018

זימון לישיבת מועצה מס' 67/2018 ו- 68/2018

זימון לישיבת מועצה מס' 66/2018

זימון לישיבת מועצה מס' 65/2018

זימון לישיבת מועצה מס' 64/2018

זימון לישיבת מועצה מס' 63/2017

זימון לישיבת מועצה 59/2017

זימון לישיבת מועצה 58/2017

זימון לישיבת מועצה 57/2017

זימון לישיבת מועצה 55/2017, 56/2017

זימון לישיבת מועצה 54/2017

זימון לישיבת מועצה 52/2017

זימון לישיבת מועצה 51/2017

זימון לישיבת מועצה 50/2017