תמונה המועצה הדתית

פרסום התאמות נגישות

 

מקוה קק"ל

רח' שד' קק"ל 19

מקוה הגפן

רח' הגפן 12

מקוה ש"י עגנון

רח' ש"י עגנון 1

משרדי הרבנות והמועצה הדתית

רח' הנשיא 54

 

 

V

 

  

מקוה קיים. פטור

מהנגשת מתו"ס.

 

  

מקוה קיים. פטור

מהנגשת מתו"ס.

 

V

חניה נגישה

 

V

 

V

דרך נגישה

חלקי. בטיפול.

חלקי. בטיפול.

בית שימוש נגיש

חלקי. בטיפול.

 

V

 

V

 

V

עמדת שירות נגישה

חלקי. בטיפול.

 

V

 

V

 

V

שילוט

חלקי. בטיפול.

 

V

 

V

 

V

מכשיר עזר לשמיעה

חלקי. בטיפול.

 

V

 

V

 

V

כסאות מותאמים