תפקידים וסמכויות של סגנית היועץ המשפטי

מתן ייעוץ משפטי וייצוג העירייה ומוסדותיה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה לפי הדין.

 

יצירת קשר

עו"ד שלי קרייצר אביטבול
סגנית היועץ המשפטי
קבלת קהל: בתאום מראש