הודעה בדבר מקום ציבורי בעיריית קריית אונו שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

הסדרי נגישות במבנים עירוניים ובמקומות שאינם בניין (מעודכן לתאריך 11/04/2022)

להלן פירוט גני משחקים, גנים ציבוריים ירוקים ומתחמי כושר מונגשים לציבור 
כולל שם הגן/מתקן כתובת ומהות ההנגשה.

רשימת גני משחקים מונגשים:

 • גן גולני רח' הרצוג בר לב 21 - גישה ספסלים ברזיה
 • גן הראשונים רח' זיידמן 16 - גישה מתקן ספסלים
 • גן טרומן רח' טרומן 6 - גישה מתקנים ספסלים
 • גן דרכטן רח' יהודה המכבי 1 - גישה ספסלים מתקנים
 • גן הסנדלר ע"ש יעקובי רח' הרצל 33 - גישה ספסלים
 • גן קק"ל רח' קק"ל 6 - גישה מתקן ספסלים
 • גן העשרים מול רח' ההגנה 8 - גישה ספסלים מתקן
 • גן אחידוב רח' משה סנה 1 - גישה מתקן+ספסלים
 • רחבת האורן רח' החשמל 4 - גישה + מתקנים ספסלים
 • פרדס רייספלד רח' הפרדס 37 - גישה +ספסלים +מתקן
 • גן שאול המלך ע"ש בצרי רח' שאול המלך 10 אשר בצרי - גישה +ספסלים ברזיות מתקן
 • ספורטק מערב רבין 42 - גישה ספסלים ברזיה מתקן
 • ספורטק כיכר המזרקות רבין 42 - גישה ספסלים
 • חורשת הפסגה רבין 24 - גישה ספסלים ומתקן
 • גינת עבר הירדן 18 פארק חדש TRX - גישה ספסלים מתקן
 • גינת גמלא רח' גמלא 4 - גישה ספסלים מתקן
 • פארק נהר הירדן רח' נהר הירדן 14 פארק ישן - מתקני כושר + מתקני משחק, גישה ספסלים
 • גן רקפת רח' רקפת 10 - גישה + מתקן ספסלים
 • שצ"פ חורשת צה"ל רח' צה"ל 72 - גישה + מתקן ספסלים
 • גן שרית רח' שלמה המלך 36 - גישה + מתקן ספסלים
 • גן האיריס רח' צה"ל 74 - גישה + מתקנים ספסלים
 • גן רימון רח' המעגל 56 - גישה + מתקן + ספסלים
 • שי עגנון צפון רח' שי עגנון מס' 6 - גישה + מתקן +ספסלים
 • גינת נתי רח' הזמיר 12 - גישה + ספסלים

רשימת גני משחקים שיונגשו בעתיד בעיר:

 • פארק ורשה רח' הרצל 72 נכנס לשיקום בתחילת 2021
 • גן יאנוש קורצ'ק-שטרן רח' שטרן 48 יונגש לאחר שיפוץ במהלך 2022
 • גן ששת הימים –כלנית 8 יונגש לאחר שיקום ב 2022
 • גן הדרור צפון – הדרור 17 יונגש במהלך 2021 לאחר שיקום.

רשימת גנים ציבוריים ירוקים מונגשים לציבור:

 • דרך איתן +משולש גינון+ +מנהרה+ קאנטרי רח' רבין 2 מול ארקפה - שביל מונגש +ספסל
 • שצ"פ שבירו ארה השביל מול רבין 41 ליד סעדיה גאון 1 - שביל מונגש
 • בניין העירייה רבין 41 - הנגשה כללית
 • סמטת יעל צמוד לכצנלסון 13 - שביל מונגש
 • גן הדסה סמטת המעפילים בין 2 ל 4 - שביל +ספסלים
 • בית דיור מוגן צה"ל רחוב צה"ל 104 - שביל מונגש
 • כתי וגיורא רחוב צה"ל רחוב צה"ל 103, מול 104 - רחבה מונגשת
 • גינת התמר רחוב התמר השביל רחוב התמר 1 - שביל מונגש
 • גינת נשלסק נשלסק ליד מס' 6 - רחבה +ספסלים
 • רחבת דרכטן מול יהודה המכבי 1 - רחבה +ספסלים + ברזיה
 • גן הגיבורים ליד הנשיא מס 53 - שביל +ספסלים מונגשים
 • רחוב שטרן הקטן שטרן מס' 61 - שביל +ספסל מונגשים
 • מעבר הגפן רחוב הגפן מס' 14 - שביל מונגש
 • דרך הגנים דרך הגנים 2 - שביל מונגש
 • חורשת השבעים ליד החשמל 44 - שביל מונגש
 • חורשת השמונים כל רחוב בן גוריון - שביל מונגש ברזיה מונגשת
 • חורשה לימודית מול רחוב המעגל מס' 18 - שביל מונגש
 • חורשת המעגל מול רחוב המעגל 32 - שביל מונגש
 • חורשת הנופלים הביטחון 4 - שביל מונגש + ספסלים

רשימת מתחמי כושר מונגשים:

 • צה"ל פארק הזית 12 - גישה + ספסלים
 • צה"ל בית אבות רח' צהל 104 - גישה +ספסלים
 • פארק רייספלד רח' הכפר 1 - גישה + ספסלים
 • פארק ורשה רח' הרצל 72 - יפורסם
 • ספורטק רבין 42 - גישה + ספסלים
 • פארק נהר הירדן רח' נהר הירדן 18 - גישה +ספסלים
 • רימון רחוב המעגל 56 - גישה
 • גן העשרים מול 18 - גישה + ספסלים