יחידת מערכות המידע והמחשוב אחראית על מתן שירותי המחשוב לכל אגפי העירייה ומוסדות החינוך בקרית אונו .

קצב השינויים וההתחדשות בתחום הטכנולוגי מול הזמן הנדרש בארגונים גדולים להסבה והדרכה לטכנולוגיות חדשות מחייב התעדכנות מתמדת

מצד שני שינויים ארגוניים בתוך העיר בעקבות גידול באוכלוסייה, הקמת אזורי תעשייה או שינויים במבנה הפיננסי של העירייה דורשים התאמה ושינוי של מערכות המידע ומענה לתהליכים וצרכי המידע.

בראש היחידה עומד המנמ"ר המעורב בגיבוש האסטרטגיה הארגונית, החזון ואסטרטגיית מערכות המידע, העמדת מערכות מידע אמינות, יעילות ומאובטחות התומכות במטרות וביעדים של הארגון תוך הובלת מהלכי חדשנות והתייעלות תמידיים.

יעדי המחשוב נגזרים מיעדי העירייה לשם קידום היעדים והמטרות של העירייה:

מטרות מערכות מידע ומחשוב

 • תמיכה בגביית כספים, אכיפת חוקי עזר עירוניים, טיפול ברישיונות בנייה, טיפול בפניות תושבים ניתוח צורכי המחשוב של המשתמשים, בחירת הציוד והתוכנה המתאימים, התקנתם, תמיכה בהפעלתם ותחזוקתם השוטפת ועוד
 • שמירה ואבטחת המידע בעירייה תוך דגש על צנעת הרשות, אבטחת מידע מסווג ביטחונית, הגנה על נכסי הארגון ושרידותו והיבטים נוספים הנובעים מחוק הגנת הפרטיות, על פי מדיניות אבטחת המידע ועמידה ברגולציות חדשות
 • שמירה על זמינות הנתונים במערכות החיוניות השונות ומניעת פגיעה בזמינותם העלולה להביא לשיבוש הפעילות השוטפת והתקינה בעירייה
 • ייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור התשתיות, השרות והתפעול של הגופים השונים בעירייה
 • תכנון ריאלי של הפרויקטים תוך עמידה בדרישות הלו"ז, התקציב והאיכות
 • ייצוב ומיסוד כל המערכות החדשות אשר פותחו והוקמו במהלך השנים האחרונות בעירייה
 • הבטחת רציפות השרות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות
 • שביעות רצון ברת מדידה של הלקוח
 • שיתוף פעולה מלא והדוק עם מתאם המחשוב ליצירת חזות שרות אחת מול הלקוח
 • ביצוע תחזוקה מונעת על פי תוכנית עבודה, תוך מתן דגש לאתרים מרוחקים 
 • אספקה של מערכות העונה על צרכי המשתמש
 • אורך חיים גבוה של מערכות ו"שקט" טכנולוגי דרך ניהול מחשוב יציב, מאובטח ובעל שרידות גבוהה תוך עמידה בתקציב, פיתוח ותחזוקה.
 • עמידה בביקורות של ארגוני התקינה והביקורת השונים וכן בתקנות הגנת הפרטיות
 • שיפור היחסים והקשרים עם המשתמשים השונים, תוך הערכות מכוונת לקוח של המחלקה.

יצירת קשר

עופר חליפה
מנמ"ר
קבלת קהל: בתאום מראש