יום שני, 26.10.2020 |

שקיפות והנגשת מידע

שקיפות, והנגשת מידע

עו"ד נירית בלייר – יו"ר הוועדה