המחלקה מטפלת בהיבטים הלוגיסטיים והתפעוליים של אגף החינוך (תכנון, בינוי, שיפוצים, ניקיון).
 
גבע שלו
מנהל מחלקת תפעול מוסדות חינוך