אודות המחלקה:

 
צוות המחלקה פועל בשיתוף עם כלל הגורמים במשרד החינוך וברשות בקידום פדגוגיה חדשנית ופורצת דרך בהתאם ליעדי המחוז. המחלקה פועלת באופן שירותי ונותנת מענה איכותי וזמין לתושבים ולגורמים השותפים בהובלה החינוכית.

אנו שמים דגש על:
1. פדגוגיה מיטבית- קידום תכניות ויוזמות פדגוגיות בחינוך היסודי והעל יסודי, המעוגנות בתכניות עבודה, כולל תהליכי בקרה ומשוב.
2. חדשנות ויזמות- התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, תקשוב וחדשנות חינוכית, בהיבט הפדגוגי ובהיבט הטכנולוגי.
3. איכות השירות- הקפדה על שרות יעיל וזמין, ומתן מענה הולם לפניות תושבים, ולגורמים הנמצאים עמנו בקשר.
4. יעילות ואפקטיביות- שיפור וטיוב תהליכים ארגוניים במחלקה מפנים ומחוץ, והכנסתם של כלים ומנגנונים להתייעלות בממשקים הרלוונטיים.

תחומי אחריות:

א. ניהול מערך החינוך היסודי והעל-יסודי ואחריות על ביצוע המדיניות של הרשות המקומית בהלימה למדיניות משרד החינוך. גיבוש ויישום תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות, כולל בקרה על ביצוען (בתחומים השונים).

- קיום קשר שוטף עם מנהלי בתי הספר וניהול ישיבות לקידום נושאים רלוונטיים

- בחינה של תכניות העבודה השנתית של כל מוסד ואישורה (פדגוגית ותקציבית)

- מעקב אחר יישום התוכניות ובקרה על אופן הניהול של בתי הספר

- טיפוח מצויינות

- צימצום פערים לימודיים

- קידום תכניות הכשרה, הדרכה ופיתוח מקצועי של צוותי החינוך

- קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של התלמידים

- תכנון ביצוע וניהול תקציב החינוך היסודי והעל יסודי

ב. ניהול תשתיות המיועדות לתחום אחריות המחלקה (פיזית, פדגוגית, ארגונית ומשאבי אנוש).

ג. ניהול מערך הרישום למוסדות החינוך היסודי והעל יסודי: אחריות לרישום ולשיבוץ תלמידים לקראת כל שנת לימודים חדשה (ובמהלכה...), גיבוש קריטריונים ותנאי סף לקבלת תלמידים למוסדות החינוך (בהתאם לאזורי הרישום ולמדיניות העירונית). בניית מנגנונים וניהול וועדות בתהליכי רישום ושיבוץ.

ד. קידום יוזמות, פרויקטים ואירועים פדגוגיים חברתיים וערכיים במוסדות החינוך היסודי והעל יסודי

ה. התאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

ו. טיפול במערך כוח אדם, הצטיידות ותחזוקה של מוסדות חינוך, באמצעות גורמי העיריה.

להלן מקצת מהתכניות הפדגוגיות בחינוך היסודי והעל יסודי

אולימפידע במתמטיקה – "מתמטיקה בסלון" – ראשונה מסוגה בארץ

תחרויות אנגלית מקוונות באמצעות סביבת עת הדעת

תכנית מעברים-ליצירת רצף פדגוגי בין הגן-יסודי-חטיבה-תיכון

תכנית חוסן- פועלת בכל בתי הספר בעיר

"בימת תוצרים" – סיכום שנתי של העשייה הפדגוגית בבתי הספר בדגש על יזמות

פורום הנהגה חינוכית

פורום מנהלים עירוני – בהובלת מפקחת מטעם משרד החינוך

פרלמנט הילדים – פיתוח מנהיגות בקרב תלמידי שכבות ה'-ו' בעיר

"צעד ירוק" – שילוב תכניות בנושא איכות הסביבה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות בשת"פ עם המחלקה לאיכות הסביבה

הקמת גינות פרפרים בבתי הספר היסודיים

פורום חינוך חברתי – קידום תכניות עבודה משותפות לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

יצירת קשר

מירב וייס
מנהלת מחלקת בתי ספר
סיגלית יחיאל הברי
מזכירת המחלקה
מוריה חבושה
רכזת השירותים הדיגיטליים