שאלות ותשובות בנושא מדריך להקמת עסק

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

שאלות ותשובות בנושא מדריך להקמת עסק

מהו רישיון עסק

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, מחייב כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1955, בקבלת רישיון לפתיחתו ולניהולו.

מטרות החוק: שמירה נאותה של הסביבה, מניעת מפגעים ומטרדים, הבטחת שלום הציבור ובטיחותו, מניעת העברת מחלות מבעלי חיים.

רישיון העסק ניתן על ידי הרשות המקומית, לאחר אישור הגורמים הרלוונטיים המאשרים, כגון; משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משטרה, מכבי אש, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, הועדה לתכנון ובנייה.

ניהול עסק עם רישיון מבטיח שננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה והבטיחותית של העסק לטובת הציבור הרחב.

 • ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק
 • חובה להציג את הרישיון במקום בולט בעסק
 • רישיון עסק אינו ניתן להעברה למקום אחר, לאדם אחר או לתחום אחר

מדוע חייבים ברישיון לניהול עסק?

לכל מבנה יש תכנית והיתר בנייה מפורטים, המגדירים את השימושים המותרים בו. ישנם בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון וההיגיינה ועל תנאי תברואה נאותים, כדי הגן על שלום הציבור. מתן הרישיון הוא אישור, כי אכן נעשו, סודרו והותקנו כל הנושאים המתירים את הפעלת בית העסק וכי מולאו כל דרישות החוק. 

מתי מגישים בקשה לקבלת רישיון?

 • פתיחת עסק חדש
 • שינוי מקום העסק
 • שינוי בבנייה כגון: הגדלה/ הקטנה של השטח, הקמת גלריה, הוספת כיור או שירותים, ועוד
 • שינוי או תוספת לסוג העיסוק
 • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכו`

מי חייב ברישיון עסק?

כל העסקים המופיעים  בצו רישוי עסקים, נפתח בחלון חדשהתשנ"ה - 1995, חייבים ברישיון. קיימים כ-200 סוגי עסקים החייבים ברישוי, ביניהם; כל עסקי המזון, בתי מלאכה, מפעלים מכל הסוגים, רוכלות, מעבדות ועוד.
פטורים מחובת רישוי: משרדים שונים של מקצועות חופשיים - עורכי דין, רואי חשבון וכיוצ"ב, מרפאות לסוגיהן השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תכנה וכדו`. קיימים גם עסקים בתחום המסחר, שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כמו מכירת צעצועים, מכירת חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכדו`.
מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברישיון עסק לפני פתיחתו. 

תוקף הרישיון

 • תוקף הרישיון נקבע מצו רישוי עסקים ומשתנה לפי סוג העסק
 • במקרה שניתן לעסק אישור שימוש חורג - תוקף הרישיון לא יעבור את מועד תום תקופת השימוש החורג

חידוש רישיון תקופתי

 • תוקפו של הרישיון מצוי בו. 
 • מחלקת רישוי עסקים בעירייה שולחת לכל הגורמים הרלוונטיים בקשה לחידוש רישיון תקופתי, עם קבלת האישורים יונפק הרישיון. 
 • רישיון שחודש יהיה בר תוקף, רק לאחר תשלום האגרה וחתימת העוסק על שובר התשלום ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק

כפל רישיון

במקרה בו הרישיון אבד -תנפיק העירייה רישיון נוסף, ע"פ בקשת בעל העסק. הנפקת כפל רישיון מותנית בתשלום מחצית האגרה 

שירותים נוספים החייבים ברישיון / היתר

 • תשלום אגרת שילוט
 • מופעים חד פעמיים ו/או זמניים, לונה פארק, קרקס, אירועים המתקיימים תחת כיפת השמיים
 • קייטנות ומחנות קיץ