דף מידע- זה דף הנותן מידע על הזכות בקרקע לא לצורך בקשה להיתר .
תיק מידע – בקשה למידע לצורך בקשה להיתר כרוך בתשלום אגרה.
 

לצורך פתיחת בקשה למידע במערכת לניהול ועדה וקבלת דרישת תשלום
נא השיבו בחוזר וציינו את פרטי המבקש:


 

 
פרטי הבקשה

 
 
 
 
 
פרטי המבקשים

בברכה,
נטיעה קין
מידענית ובודקת היתרים
אגף רישוי, ועדה מקומית לתכנון ולבניה
קרית אונו
03-5311260