דף מידע- מידע על התכניות החלות והזכויות בקרקע לא לצורך בקשה להיתר.

תיק מידע – בקשה למידע לצורך בקשה להיתר. 

 

לצורך פתיחת בקשה למידע במערכת לניהול ועדה וקבלת דרישת תשלום
נא השיבו בחוזר וציינו את פרטי המבקש:


 

 
פרטי הבקשה

 
 
 
 
 
פרטי המבקשים


מידענית ובודקת היתרים
אגף רישוי, ועדה מקומית לתכנון ולבניה
קרית אונו
03-5311260