מיועץ למעמד האישה ושוויון מגדר

תפקיד היועצת לנושאי מעמד האישה הינו סטטורי. בשנת 2000 חוקק חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס-2000. לינק לחוק

תפקידי היועצת לקידום מעמד האישה :

תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד נשים (בחוק זה – תחומי הפעולה של התפקיד)

לשם ביצוע תפקידיה תנקוט היועצת לקידום מעמד האישה, בין השאר, פעולות אלה:

מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד;

פיקוח על ביצוע המדיניות כאמור בפסקה (1) ועל הקצאת המשאבים לשם כך, לרבות לשם יישום הוראות הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים עובדי הרשות המקומית ועובדי חברה עירונית;

בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד על השוויון בין המינים, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות;

איתור צרכים וקבוצות אוכלוסיה ברשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד לשם הכנת תכניות המתאימות להם; הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד;

 שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד;

 איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי התעסוקה והשכר של נשים;

 טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.

תכניות הדגל

הפקת ספר עירוני "השתקפות נשית" אשר נמכר בחנויות סטימצקי , ספר המאגד שירים, סיפורים קצרים של נשות העיר ומייצג את הסוגיות המגדריות בארץ ובעולם.

שומרות הסף על ילידנו – קורס יחודי לגננות בנושא מיניות ושיוויון בין המינים וזאת בשת"פ מחלקת הגנים והפיקוח על גני הילדים, הקורס הינו חלק מהשתלמויות של גננות במרכז הפסגה.

קידום בעלות עסקים – דגש בתקופת הקורונה .

"מגדור עירוני " התאמת מרחבים ציבוריים לצרכי קבוצות באוכלוסיה לרבות : נשים.

בעיר פועלת מנהלת נשים עירונית בהתנדבות - חזון המנהלת להיות גוף יוזם, מעורב ופועל במטרה לקדם שינוי ערכים בעיר - העצמת נשים, שוויון בין המינים, ייצוג הולם לנשים בעמדות השפעה והפרכת דעות קדומות.

ממונה למניעת הטרדות מיניות

בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית לינק לחוק

החוק מגדיר חמישה סוגי התנהגויות המהווים הטרדה מינית. תפקיד הממונה לקדם סביבת עבודה בטוחה ולטפל ביעילות במקרים של הטרדה או התנכלות.

הקליקו כאן לעיון הספרנון למניעת הטרדה מינית

יצירת קשר

ד״ר זיוית וקסברג
יועצת ראש העיר למעמד האישה ואחראית על מניעת הטרדה מינית בעירייה
03-5311138
קבלת קהל בתיאום מראש