כתובת ושעות קבלת קהל אגף תכנון והנדסה ועדה לתכנון ובניה

 

רחוב רבין 41 קרית אונו קומת כניסה

ימי ב'   16:00-18:00

יום ה'   08:30-12:30

מענה טלפוני בימים א'-ד' בין השעות 11:30 עד 13:00

 

קבלת קהל לנציב פניות הוועדה ומנהל תהליכים

יום א' 09:00-13:00

יום ה' 09:00-13:00