מיכל רוזנשיין
ראש העיר
03-5311246
יש עתיד ותקווה חדשה
עו"ד גיל מיכלס
סגן וממלא מקום ראש העיר
יש עתיד ותקווה חדשה
אתי כהן
סגנית ראש העיר
יש עתיד ותקווה חדשה
משה דאלי
משנה לראש העיר
יש עתיד ותקווה חדשה

שירן טל
חברת מועצת העיר
יש עתיד ותקווה חדשה
מאיה סימון
חברת מועצת העיר
יש עתיד ותקווה חדשה
רון מלכה
סגן ראש העיר
הרשימה המאוחדת
עמי כחלון
משנה לראש העיר
הרשימה המאוחדת
כוכבה קניסטר
חברת מועצת העיר
הרשימה המאוחדת
רחלי רז
חברת מועצת העיר
הרשימה המאוחדת
נפתלי כהן
חבר מועצת העיר
הליכוד שס הציונות הדתית
ירון יעקבי
חבר מועצת העיר
https://www.facebook.com/yaronj
מרצ קריית אונו חופשית

יוסי נשרי
חבר מועצת העיר
תנועת התושבים
ליאת גרוסמן תמיר
חברת מועצת העיר

יוסף סגיב
חבר מועצת העיר
התושב במרכז