הנחת עיוור

ההנחה תינתן לעיוור הנושא תעודה מתאימה ממשרד הרווחה

שיעור ההנחה

%90 מגובה הארנונה לחיוב

טפסים מבוקשים

  • טופס בקשה
  • צילום תעודת עיוור
  • צילום ת.ז + ספח פתוח
  • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

למילוי ושליחת טופס מקוון