אדם שעלה לישראל וקיבל מעמד עולה ממשרד הפנים על-פי חוק השבות, התש"י-1950

שיעור ההנחה

90% מגובה הארנונה לחיוב עבור 100 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

  • צילום תעודת עולה חדש (הנחת עולה חדש ניתנת למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום רישום במרשם האוכלוסין כעולה)
  • צילום דרכון
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

למילוי ושליחת טופס מקוון