ההנחה ניתנת למחזיק בנכס אשר נמנה על אחת מהקטגוריות הבאות: נפגעי מלחמה / נכה צה"ל / נכה פעולות איבה / נכה פעולות איבה במלחמת השחרור / נכה משטרה / משפחה שכולה (חייל שנספה) / שאירים שכולים (פעולות איבה) / נכה שרות בתי הסוהר"

שיעור ההנחה

עד 4 נפשות - 66% מגובה הארנונה לחיוב עבור 70 מ"ר הראשונים

5 נפשות ומעלה - 66% מגובה הארנונה לחיוב עבור 90 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

  • צילום ת.ז. + ספח פתוח
  • אישור ממשרד הביטחון / משטרת ישראל / שב"ס (בהתאם להנחה המבוקשת)
  • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת 0לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

 לשליחת ומילוי טופס מקוון