הנחת מקבלי גמלת סיעוד

הנחת סיעוד ניתנת לתושבים אשר מקבלים קצבת סיעוד ומחזיקים בנכס (בין אם בעלי הנכס ובין אם יש להם הסכם שכירות על שמם)

שיעור ההנחה

70% מגובה הארנונה לחיוב

טפסים מבוקשים

  • צילום ת.ז. + ספח פתוח
  • אישור מהביטוח הלאומי על קבלת גמלת סיעוד
  • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

למילוי ושליחת טופס מקוון