הנחת אזרח ותיק

הנחה הניתנת לאזרח ותיק שאינו מקבל גימלת הבטחת הכנסה ומקבל: קיצבת זיקנה / קיצבת שארים / קיצבת תלויים / קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

שיעור ההנחה

25% מגובה הארנונה לחיוב עבור 100 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

 • צילום ת.ז + ספח פתוח
 • אישור על קבלת קצבה אזרח ותיק מביטוח לאומי (תעודת אזרח ותיק אינה מספיקה)
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

הנחת אזרח ותיק (העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים)

ההנחה ניתנת למבקש אשר הינו בגיל המתאים. אשר סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק האחרון שידוע לפני מועד ההגשה. במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

שיעור ההנחה

%30 מגובה הארנונה לחיוב עבור 100 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

 • טופס בקשה צילום ת.ז. + ספח פתוח - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת
 • (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)
 • תלושי שכר של חודשים 12-10 של שנה קודמת או חודשים 12-1 של שנה קודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 .עצמאים יציגו שומת מס של שנה קודמת
 • תדפיסי בנק שלושה חודשים אחרונים + ריכוז חשבון של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
 • טופס 9000 ביטוח לאומי- ביטוחייך ומעסקייך - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18

 

הנחת אזרח ותיק המקבל השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי

ההנחה ניתנת לאזרח ותיק המקבל גימלת השלמת הכנסה ומקבל: קיצבת זיקנה / קיצבת שארים / קיצבת תלויים / קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

שיעור ההנחה

100% מגובה הארנונה לחיוב עבור 100 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

 • צילום ת.ז. + ספח פתוח
 • אישור ביטוח לאומי על קבלת השלמת הכנסה כולל תאריך תחילתה
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

הנחת אזרח ותיק המקבל קצבת זיקנה לנכה

ההנחה ניתנת לאזרח וותיק המקבל קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי עפ״י מבחן הכנסה לפי השכר הממוצע במשק

שיעור ההנחה

100% מגובה הארנונה לחיוב עבור 100 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

 • טופס בקשה
 • צילום ת.ז. + ספח פתוח - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
 • אישור מביטוח לאומי על קבלת קיצבת זיקנה לנכה
 • תלושי שכר של חודשים 12-10 של שנה קודמת או חודשים 12-1 של שנה קודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 ,עצמאים יציגו שומת מס של שנה קודמת
 • תדפיסי בנק שלושה חודשים אחרונים + ריכוז חשבון של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
 • טופס 9000 ביטוח לאומי- ביטוחייך ומעסקייך - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

למילוי ושליחת טופס מקוון