הנחיות להגשת מדידה

להלן הנחיות ודגשים לשרטוט והגשת מדידה עבור היתר וטופס 4 בעיריית קריית אונו

 • נתונים במדידה ע"פ תקנות והנחיות מפ"י ובפרט:
  • גבול מגרש
  • נתוני רשת וגבולות הכולל קואורדינטות
  • מקרא
  • הצהרת המודד – יש להקפיד שאין שינוי בנוסח
  • כל פריט בפני השטח כגון – עץ, עמוד, מחסן
  • פרטי מודד מוסמך וחתימה
  • פרטי המדידה – כגון: ישוב, מס' מגרש, שטח מגרש, מקור נתונים (תב"ע)
  • גובה  IL ו TL שוחת ביוב ציבורי שהמגרש מתחבר אליה + כיון זרימה ושל כל השוחות בחלקה.
   גובה רצפה, גובה קירות, פרטי עצים בטבלה.

 

 • קנ"מ 1:250

 

 • תוספות עבור טופס 4 /תוספת בניה/הסדרה – המדידה תהיה על רקע (קונטור מבנה ונספח סניטרי) תכנית ההיתר שניתן
  • מרחק פאות בית מגבול מגרש
  • אורך פאות
  • 00 ו-ג.ג
  • גובה שוחות ביוב IL ו TL, מספרי שוחות (לפי נספח סניטרי)
  • תוואי ביוב כולל חיבור לביב ציבורי, כיווני זרימה
  • גובה גדרות
  • מידות וגובה חניה
  • קו חזית בתים סמוכים
  • רצועת מדרכה, כביש ומדרכה נגדית עד הפיתוח הקיים (גדר/ קירות)

 

 • תכנון – בצבע שחור
 • ביצוע – בצבע ורוד

 

 • אופן הגשה:
  • קובץ דיגיטלי:
   • DWF-חובה
   • PDF

 

לקובץ לדוגמא הקש כאן