הנחה לחיילים בשירות חובה

ההנחה ניתנת לחייל המשרת בשירות חובה אשר מחזיק בנכס, עד תום 4 חודשים מיום שחרורו משירות סדיר. משרת בקבע-לא זכאי לקבל את הפטור בתום 4 חודשים מסיום שירותו הסדיר.

חשוב לציין כי משרת בקבע – לא זכאי לקבל את הפטור בתום 4 חודשים מסיום שירותו

שיעור ההנחה

עד 4 נפשות - 100% מגובה הארנונה לחיוב עבור 70 מ"ר הראשונים.

5 נפשות ומעלה - 100% מגובה הארנונה לחיוב עבור 90 מ"ר הראשונים.

טפסים מבוקשים

  • צילום ת.ז. + ספח פתוח
  • אישור מקצין העיר
  • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

הנחה לחיילים במילואים

הגדרת חייל מילואים פעיל:

· מוגדר כמי שעשה לפחות 20 ימי שירות מילואים מצטברים, בתקופה של 3 שנים או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שירות מילואים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.

· בחינת הזכאות נעשית ע"י משרד הביטחון ולעומדים בקריטריונים מונפקת "תעודת משרת מילואים פעיל".

· ההנחה הינה עבור חיוב ארנונה למגורים בלבד.

שיעור ההנחה

%5 מגובה הארנונה לחיוב

טפסים מבוקשים

  • צילום ת.ז. + ספח פתוח
  • תעודה בהצדעה למשרת מילואים פעיל/ אישור משרד הביטחון על שירות מילואים פעיל
  • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

להגשת בקשה באמצעות טופס מקוון הקליקו כאן