הורה עצמאי, כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות התשנ"ב 1992 .הורה המטפל באופן עצמאי בילד המתגורר איתו עתיד לשרת / משרת בפועל בשרות סדיר, או מתנדבת בשירות הלאומי, וגילו/ה אינו עולה על 21 שנה.

שיעור ההנחה

%20 מגובה הארנונה לחיוב

טפסים מבוקשים

  • צילום ת.ז. + ספח פתוח
  • הסכם גירושין כולל סעיף משמורת עבור הילדים (קטינים)
  • טופס הצהרה להורה עצמאי (אם ילד מעל גיל 18 - תעודת חוגר+ת.ז. עבורו)
  • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה(לשוכרי דירות)

 

למילוי ושליחת טופס מקוון