מחלקת רכש ותפעול מספקת את משאבים הדרושים לצורך ביצוע תפקידם של עובדי העירייה - רכישת ציוד משרדי, ציוד כללי, אחזקת מבנים, ניקיון, עבודות דפוס ועוד. המחלקה מסייעת גם בלוגיסטיקה הנדרשת באירועים עירוניים - הקמת במות בידור, אספקת כסאות, שולחנות ותליית דגלים וקישוטים ברחבי העיר. במצבי חירום מסייעת היחידה בארגון הלוויות ובתי אבלים.

המחלקה מטפלת באינוונטר ומחסן, בית הדפוס העירוני, לוגיסטיקה לאירועים ומוקד תפעול העוסק באחזקת משרדי העירייה.

תפקידי המחלקה

  • רכישת ציוד לכל אגפי ומחלקות העירייה
  • רכישת ציוד למוסדות חינוך
  • ריכוז ועדת קניות
  • בקשת הצעות מחיר
  • עריכת טבלאות להשוואות מחירים
  • עריכת מכרזי זוטא
  • בניית לוגיסטיקה המשרתת את כל המערכת הממוחשבת.