המחלקה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול היא המחלקה עירונית עצמאית שתפקידה לתאם בין הגורמים השונים העירוניים והארציים העוסקים בצמצום עבריינות, אלימות, בריונות , שימוש בסמים , אלכוהול ובחומרים ממכרים אחרים. 

המחלקה מרכזת פורומים ייעודיים העוסקים בתוכניות מניעה ומשמשת גורם מקצועי המחבר בין כל הגורמים ברשות העוסקים בתחומי המחלקה.

המחלקה פועלת בהתאם למדיניות הרשות המקומית בנושא מניעת אלימות, סמים ואלכוהול ומטרתה ליצור אקלים קהילתי מיטבי.

תכלית קיום המחלקה הוא בהעצמת ורתימת הקהילה בצמצום מצבי סיכון, ונדליזם, עבריינות, הקניית בטחון אישי ובשיפור איכות החיים ביישוב.

תפקידים עיקריים של המחלקה:

* הפעלת מרכז הדרכת הורים
* הפעלת וועדת היגוי עירונית בנושא גלישה בטוחה
* הפעלת סיירת הורים עירונית - אחת הסיירות הגדולות והמובילות בארץ, מתנדבי ומתנדבות הסיירת הינם הורים אכפתיים עם רצון לתרום ולסייע לבני נוער.
* זהב בגן - מתנדבים/ות גמלאים/ות בגני הילדים, אשר מטרת התוכנית לסייע בשמירת אקלים מיטבי בגני הילדים בשיתוף צוות הגן.
* המחלקה יוזמת, מקדמת ומובילה פרויקטים מערכתיים קהילתיים בתחום רווחת הנוער בכמה מישורים במקביל - הסברה ומניעה, אכיפה ומוגנות, חלופות לתעסוקה ולבילוי בשעות הפנאי.
* המחלקה מתאמת בין מערכות עירוניות וארציות בתחום הנוער, ברווחתו ובמניעת התנהגויות סיכון בקרבו.
* המחלקה מפעילה יוזמות, חדשניות ויצירתיות של מניעת אלימות המאפיינות את היישוב.

 

יצירת קשר

ד״ר זיוית וקסברג
יועצת ראש העיר למעמד האישה ואחראית על מניעת הטרדה מינית בעירייה
03-5311138
קבלת קהל בתיאום מראש