בקריית אונו קיימות מסגרות חינוכיות הנותנות מענה לתלמידי החינוך המיוחד המתגוררים בעיר ומחוצה לה.
ילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיל 3 ועד גיל 21 משולבים במסגרות החינוך הרגיל, החינוך המיוחד לסוגיו במסגרות משלבות אחרות ברחבי הארץ.

מסגרות חינוך מיוחד הקיימות בעיר:

  • גני חינוך מיוחד–  גנים לילדים עם עיכוב התפתחותי/ שפתי וגנים תקשורתיים.
  • כיתות מיוחדות (בבתי ספר) – כיתות לליקויי למידה (א'-ט') כיתות תקשורתיות (א'-יב')

פעילות בתחום החינוך המיוחד:

  • קיומן של ועדות זכאות ואפיון לילדים בעלי צרכים מיוחדים
  • מציאת מסגרות מתאימות ושיבוץ תלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד
  • מעקב אחר השתלבות תלמידים
  • איתור, ליווי ומעקב אחרי תלמידים בסיכון ומניעת נשירה
  • ועדות התמדה
  • שיבוץ סייעות רפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים
  • שיבוץ סייעות אישיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים

יצירת קשר

טלי משה
מנהלת המחלקה לטיפול בפרט
סיגל דגמי
אחראית תחום המח' לטיפול בפרט