העבודה הקהילתית הינה תחום התמחות בעבודה סוציאלית, העוסק בקידום יכולתם של אנשים, קבוצות וקהילות להשפיע על חייהם וסביבתם. 
היחידה עוסקת בפיתוח קהילתי ומקדמת תכניות קהילתיות בשותפות עם תושבים וגופים נוספים.