הודעה לתושבים בדבר החזר

עקב תקלה בקליטת מדד הבסיס במערכת , חישוב המדד לתקופה 2 היה גבוה מעליית המדד.
התקלה תוקנה במערכת ובשובר הקרוב עבור תקופה 3 יינתן זיכוי בגובה ההפרש.