בעל עסק יקר,

 

הנך עומד בתחילתו של תהליך לקבלת רישיון / חידוש רישיון עסק.

המחלקה לעסקים תעמוד לרשותך לאורך כל התהליך ותסייע לך בכל שאלה ובקשה שתעלה בדרך.

שים לב כי טיפול הבקשה ברישיון העסק מחייבת הצגה של דף מידע תכנוני המעיד על  כשירות המבנה; האם תואם את התב"ע והאם קיימות חריגות בנייה, אותו ניתן לקבל דרך הוועדה לבניין עיר נפתח בחלון חדש באגף הנדסה.

זהו שלב הכרחי עבור קבלת הרישיון. 

 

 

טופס בקשה לרישיון עסק