מערך הביטחון והחירום העירוני של עיריית קריית אונו פועל בשגרה ובחרום על מנת להבטיח רציפות תפקודית והמשך מתן שרות לתושבים באופן תקין ככל הניתן, בכל אחד ממצבי החירום השונים העלולים להתרחש בעיר.

פעילות האגף החירום והביטחון בעיר נועדו להעניק סיוע לגורמי החרום וההצלה (משטרה, מד"א, כיבוי אש, הצלה ופיקוד העורף). האגף פועל כדי להגביר את אמצעי הביטחון ואת תחושת הביטחון בקרב תושבי העיר וכן להביא את הערכות העירייה והעיר להתמודדות עם תוצאות אירועי חירום כגון: רעידות אדמה, נפילת טילים, אסונות טבע ומצבי חירום שונים ומגוונים.

ראש האגף הינו הקב"ט הראשי של העיר ומתוקף תפקידו הוא אחראי על ביטחון הציבור, מוסדות ומתקנים ציבוריים לשעת חירום. אבטחת מוסדות החינוך בעיר, על פי נוהלי המשטרה. ממונה על הביטחון והסדר בעיר ואירועי העיר. תיאום עם גורמי משטרה וכוחות הביטחון. אחראי על וועדת מל"ח (משק לשעת חירום) ופס"ח (פינוי סעד חללים). יועץ ראש העיר בנושא ביטחון.

טופס פניה מקוון לאגף חירום ביטחון פיקוח ושיטור עירוני

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - האגף לחירום, בטחון ופיקוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מחלקת פיקוח קבלת קהל ברחוב הכלנית 5 03-7362376 [email protected]
לילי סבן מזכירת מחלקת פיקוח ושיטור 03-5320128 [email protected]
טלי פינקלשטיין מזכירת האגף לחרום וביטחון 03-5311175 [email protected]
מר עדי מעוז מנהל האגף 03-5311175 [email protected]
ששי דבורה מנהל מחלקת פיקוח ושיטור עירוני sasi@ kiryatono.muni.il
יובל אשרוב קב"ט מוס"ח 03-5311175 [email protected]
איתן חביב קב"ט מוס"ח 03-5311175 [email protected]
ליאור דוידיאן מפקח חברת האבטחה 03-5311175 [email protected]