בקשה לטופס 4 (חיבור חשמל)

 

לאחר מילוי הטופס ושליחתו הפרטים יועברו לבדיקה, במידה והפרטים תקינים יישלח אליכם גיליון דרישות ומדריך להעלאת המסמכים הנצרכים להגשה באתר הועדה, עדכון יישלח לדוא"ל

שימו לב - להלן המסמכים הנדרשים לטופס 4: 

 1. תצהיר עורך הבקשה - לינק
 2. תצהיר מתכנן השלד -  לינק
 3. תצהיר אחראי לביצוע שלד לאישור סיום בניה - לינק
 4. תצהיר יועץ אינסטלציה - לינק
 5. מדידה מצבית עדכנית חתומה ע"י מודד + קבצים דיגיטליים
 6. אישורי מעבדה מוסמכת:
   א) בדיקות בטונים (לכל הקומות)

  ב) אטימות ממ''ד.
  ג) בדיקת תקינות טיח ממ''ד.
  ד) התקנת מערכת סינון וטיהור אוויר.
  ה) בדיקת צנרת ומתקני שרברבות ותברואה.

 1. אישור מתקין גז מוסמך.
 2. אישור יועץ נגישות (במידה ונדרש במסגרת ההיתר).
 3. אישור ביצוע ייצוב מדרון ע"י יועץ קרקע (במידה ונדרש במסגרת ההיתר).

מבנה תעשיה – יש להביא את כלל המסמכים המצוינים לעיל עבור טופס הרצת מערכות. עבור טופס 4 נדרש אישור אכלוס - כיבוי אש (עבור מבנה תעשיה). 

מבנים של 4 יח"ד ומעלה – יש להגיש אישור בטיחות / אכלוס של כיבוי אש.

 

הנחיות להגשת מדידה – לחצו כאן

* לאחר השלמת כלל המסמכים יישלח מפקח אשר יבדוק את התאמת הבניה בפועל להיתר שניתן

 

שימו לב - עם קבלת טופס 4 הנכם נדרשים לעדכן בכתב את מחלקת הגביה של המועצה ולצרף את הטופס 4 לכתובת הדוא"ל:

[email protected] 

 

פרטי המבקש/מייצג

 
 
פרטי הנכס