יום ראשון, 11.04.2021 |

רשימת החברות העירונית

שם החברה / התאגיד 

שנת הקמה

 

החברה לפיתוח קריית אונו

יו"ר: ירון יעקבי

מנכ"ל: רועי כהן

למידע נוסף

 

1970

 

תאגיד המים - מי אונו

 

 

2010

 

מרכז לספורט קריית אונו (בריכת השחיה)

יו"ר: עמי כחלון

גזבר: שמואל רובין

למידע נוסף

 

1996