יום שישי, 26.02.2021 |

פרסום מועדי הישיבות ומיקומן