יום ראשון, 27.09.2020 |

תובעת עירונית

התובעת העירונית היא המגישה כתבי אישום ומופיעה בבתי המשפט,

בעבירות על חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, חוק לימוד חובה, חוק המים, חוקי העזר העירוניים וחוקים נוספים בעלי אופי מוניציפאלי אשר בתחום סמכותה והכל מכוח הסמכות שהוענקה לעורכות הדין בלשכה המשפטית על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

התביעה העירונית מגישה כתבי אישום בהתבסס על דו"חות המגיעים ממחלקות העיריה השונות ובמקרים מסוימים גם ממשטרת ישראל.

הסמכות לביטול הודעות קנס נתונה אף היא לתובעת העירונית וזאת מכוח אותה הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה.
פניות ובקשות לביטול הודעות קנס יש להפנות בכתב בלבד, למשרדי הפיקוח העירוני, בהתאם להוראות המפורטות ע"ג הודעת הקנס.

פרטי יצירת קשר

עו"ד שלי קרייצר אביטבול - תובעת עירונית

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון: 03-7956606 

דוא"ל: shlley@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש