ארנונה גמישה: הטבות למשלמים בהוראת קבע

החל ממרץ 2016 תושבים המשלמים ארנונה בהוראת קבע, עוברים לחיוב חד חודשי

ניתן לשלם/י את חשבונות הארנונה באמצעות הוראת קבע וכך להמנע מפיגור בתשלום, מהתראות וחיובי ריבית. בנוסף, בהוראת קבע בבנק תקבלו הנחה של 2% מהחשבון. רבים מתושבי העיר כבר בחרו לעשות כן והרישום קל ופשוט. ניתן להוריד טופס הוראת קבע מהאתר בקישור arnonaהזה ולפעול בהתאם להוראות שבטופס.

הוראת קבע חד חודשית
לאור פניות תושבים, ולאחר שביצענו סקר בקרב משלמים בהוראת קבע, עיריית קריית אונו החליטה לעבור לגביית ארנונה בהוראת קבע חד חודשית החל מחודש מרץ 2016 ואילך (במקום בחיוב דו חודשי כנהוג היום).

הוראת קבע בבנק: החשבון שיישלח לתושב ימשיך להיות דו-חודשי, אך ההורדה בבנק תתבצע אחת לחודש ב- 5 בכל אחד מחודשי החשבון. לדוגמא, חשבון 3-4/2016, ישולם בהוראת קבע בשני חלקים בתאריכים: 5/3/2016 ו- 5/4/2016

הוראת קבע בכרטיס אשראי:  החשבון שיישלח לתושב ימשיך להיות דו-חודשי, אך החיוב בכרטיס האשראי יתבצע אחת לחודש (עד ה- 10 לכל חודש) בכל אחד מחודשי החשבון. לדוגמא, חשבון 3-4/2016, יחויב בכרטיס אשראי בשני חלקים בחודשים: 3/2016 ו- 4/2016.