יום ראשון, 11.04.2021 |

קריית אונו חוגגת 73 למדינת ישראל

A14421