שבת, 5.12.2020 |

חטיבות ביניים - ידיעון לשנת הלימודים תשפ"א