אגף הגבייה

 לתשלום חשבונות שונים באמצעות מערכת ממוחשבת (בכרטיס אשראי בלבד)  - לחצו כאן 

 

לקבלת חשבון ארנונה באמצעות הדואר האלקטרוני הקליקו כאן

 

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג -. 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה, שנה המותקנות מידי

מסי העירייה וההיטלים העירוניים משמשים למטרות תשתיות ופיתוח סביבתי , להתקנת תאורת רחוב, לניקוז מים ביוב וגשם, לסלילת רחובות ומדרכות, לטיפוח גנים ציבוריים, לשירותי ניקיון, לפינוי אשפה, לחינוך, לרווחה ועוד.
חובה זו מוטלת על כל אזרח במדינה באופן שווה , הפרתה פרושה נזק לתושב. לכן, חובתנו היא לדאוג לאכיפתה .

תחומי פעילות אגף הגבייה :

 • עדכון הספר במקרי חילופי מחזיקים בנכס.
 • הנפקת אישורים לטאבו המעידים שהנכס היה נקי מחובות.
 • עדכון נתונים המשפיעים על גובה חיובי הארנונה - גודל נכס, סיווג נכסים לפי שימוש, מועדי תחילת שימוש בנכס, הפסקת שימוש בנכס ועוד
 • עדכון הנחות בארנונה על פי קריטריונים שנקבעו ולזכאים בתחומים אחרים.
 • התראה לפני אכיפה וגביית חובות.

יש פתיחת מושבים. אפשר לשלם את חשבונות הארנונה באמצעות הוראת קבע יכול להפוך את מפיגור בתשלום, התמראות וחיובי ריבית. בנוסף, בהוראת קבע בבנק תקבלו הנחה של 2% חשבון.

הוראת קבע בבנק : החשבון שיישלח לתושב ימשיך להיות דו-חודשי, אבל ההורדה בבנק תת מבצע אחת לחודש ב- 5 בכל אחד מחודשי החשבון. לדוגמא, חשבון 3-4 / 2019, ישולם בהוראת קבע בשני חלקים בתאריכים: 5/3/2019 ו- 5/4/2019. הורדת טופס הוראת קבע לחצו כאן

הוראת קבע בכרטיס אשראי : החשבון שיישלח לתושב ימשיך להיות דו-חודשי, אבל החיוב בכרטיס האשראי המפעל הראשון לחודש (עד ה- 10 לכל חודש) בכל אחד מחודשי החשבון. לדוגמא, חשבון 3-4 / 2019, יחויב בכרטיס אשראי בשני חלקים בחודש: 3/2019 ו- 4/2019. הורדת טופס הוראת קבע לחצו כאן

 

מסמכים הנדרשים לרישום עבור מחזיק או בעל בעל נכס

 1. חוזה שכירים / מכירה-קנייה / טופס מסירה
 2. תעודת זהות + ספח

מסמכים הנדרשים ישירות אישור בטאבו

בתים בבנייה רוויה (רב קומות)

 1. העברת בעלות - הסכם מכר או קנייה
 2. העברה ללא תמורה - תצהיר חתום על ידי עורך דין על העברה ללא תמורה
 3. העברה מכוח צו ירושה - המציא צו ירושה כולל לקיום צוואה
 4. אישור למשכנתא - אישור מתאגיד מי אונו
  הערה: כל אישור בטאבו כולל אישור משכנתא מצריך אישור ממי אונו על העדר חובות

בתים צמודי קרקע (דו משפחתי, רביעיות, ווילות)

 1. העברת בעלות - הסכם מכר או קנייה
 2. העברה ללא תמורה - תצהיר חתום על ידי עורך דין על העברה ללא תמורה
 3. העברה מכוח צו ירושה - להמציא צו ירושה כולל לקיום צוואה
  הערה: כל אישור בטאבו כולל אישור משכנתא מצריך אישור ממי אונו על העדר חובות

 

פרטי יצירת קשר

מר ישראל גל - ראש העיר מחזיק תיק הכספים

מנהל אגף הכנסות

שאדי ראבי

מזכירת אגף הגבייה

 

טלפון: 03-5311241 

פקס: 03-5311183

דוא"לbill@kiryatono.muni.il

אגף הגבייה

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון: 03-5311200 

פקס: 03-5311183

דוא"ל: bill@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: ימים א', ב', ג', ה' 8:00-12:30

                יום ב' גם בשעות 16:00-18:00

שעות מענה בטלפון 03-5311200:
ימים א' – ה' בין השעות 08:00-18:00
יום ו' בין השעות 08:00-12:00.