מטרת האגף

האגף הינו גורם מטה להובלה וליווי של תהליכי תכנון אסטרטגי  ויישום מתודולוגיות שיתופיות בכלל התחומים.

תכנון אסטרטגי רב תחומי של העיר, בהלימה עם נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות.

מתן ייעוץ  אסטרטגי לראש הרשות ולהנהלת הרשות. הכנת תוכניות אסטרטגיות בתיאום עם אגפי הרשות השונים. ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח גיבוש תוכנית עבודה שוטפת ופיתוח לכלל העירייה ומעקב אחרי יישומה, קידום מערכות המידע והחדשנות בעיר ובעירייה.

ניהול ותכלול פרויקטים עירוניים, פיתוח יזמות וחדשנות.

ביצוע תיאום ואינטגרציה בין כלל תחומי העירייה.

תחומי האגף

תכנון אסטרטגי: בניית פרוגרמות לתכנון העירוני בתחומי החינוך ובמבני ציבור

תוכניות אסטרטגיות ותוכנית אב לכלל התחומים בעירייה

ניהול ותכלול הפרויקטים העירוניים

מחשוב ומערכות מידע

יזמות וחדשנות

תוכנית עבודה שנתית

אינטגרציה – תכלול  - ייצור  אחידות, תיאום בין כלל הגורמים העירונים וביכולת של הארגון ועובדיו, להשתנות ולהתגמש בעשייה היומ-יומית, ולהיעשותה יעילה ומשתפרת

תושבים
כמות
התושבים
44,417

ממוצע ילדים במשפחה
ממוצע ילדים
למשפחה
2.5

כמות התלמידים בעיר
כמות תלמידים
בעיר
8,729

הכנסה ממוצעת
הכנסה ממוצעת
לשכיר
19,962

תעודת בגרות
אחוז זכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידי כיתות יב
95.2%

שמות נפוצים בנות
תינוקות שנולדו ב-2022

507

 

 

 


תוכנית עבודה 2024 - לדפדוף הקליקו על התמונה
 

פלייר תוכנית עבודה 2024

 

 


נתונים סטטיסטיים לשנת 2022

נתונים סטטיסטיים לשנת 2021

נתונים סטטיסטיים לשנת 2020

 


יצירת קשר

חן ארד
מנהלת האגף תכנון אסטרטגיה, חדשנות ואינטגרציה
קבלת קהל: בתאום מראש