אגף שירות לתושב הוקם על מנת לבסס חווית שירות טובה לתושבים ולעובדים: להיות אוזן קשבת, לחבר בין יחידות העירייה השונות לעבוד בהרמוניה ולהגביר את מעורבותו ושייכותו של התושב לעיר.  
 

אגף השירות מהווה צומת המקשר בין תושבי העיר, עובדי העירייה, בעלי עסקים והבאים בשעריה לבין ראש העירייה, ההנהלה ויחידות העירייה.

האגף מטפל בתלונות, פניות, הצעות ותודות הקשורות לכל תחומי העשייה העירונית. הנהלת העיר מייחסת לטיפול בפניות התושבים מקום נכבד. ראש העיר מעורב בפניות רבות ונותן דגשים שלו לטיפול בפניות ובנושאים העולים מהן.

האגף מאתר ומזהה נושאים מערכתיים העולים מן הפניות, מציג אותם בפני הנהלת העירייה ומקדם את הטיפול בהם. תפקידו של האגף הוא להטמיע תרבות ארגונית של מיקוד בלקוח ומחויבות לשיפור מתמיד במענה לפניות כאשר המטרה הינה להעלות את רמת השירות לפונים לעירייה ולהבטיח איכות חיים בעיר – כל זאת ע"י מתן שירות נגיש, מהיר, אישי ונוח יותר.

אגף השירות מביט פנימה אל עובדי העירייה ומציידם בכלים לתת שירות ובכוחות לעבוד בשיתוף פעולה ובמקביל מביט אל התושב רואה את צרכיו, מאווייו רצונותיו ובקשותיו.

לאור תפיסה זו נבנית תוכנית עבודה ליצירת חווית משתמש חמה אנושית מקצועית ויעילה בין הרשות המקומית, עובדיה ותושביה.

 

פניה מקוונת לאגף שירות לתושב   


מחלקות:

מוקד 106

מרכז שירות לתושב

המחלקה לתרבות הדיור

מחלקה לפניות הציבור

שלוחת משרד הפנים

 

מוקד 106

המוקד העירוני 9994*

חייגו 24 שעות ביממה: 9994* או באפליקציית העיר קריית אונו

ווטסאפ  ווטסאפ למוקד 053-2263106 

המוקד העירוני אחראי לטיפול בפניות בנוגע למטרדים ומפגעים ברחבי העיר. כמו כן המוקד העירוני משמש כמקור למידע על אירועים ופעילויות עירוניות וככתובת נוחה אחת לפניות הציבור בכל הקשור למטרדים, למפגעים, לבעיות ולתקלות שונות ברחבי העיר.

המוקד מהווה גורם ראשוני ומתמשך במידת הצורך בזמן ובאיכות טיפול לשביעות רצון התושב ופועל כדי לתת את הפתרונות המתאימים בכל פניה . המוקד עורך מעקב אחר הפניות על אופן וגמר הטיפול בהן ומהווה אמצעי שליטה ובקרה להנהלת העיר. כמו כן, משמש המוקד כמרכז שאליו מחוברים כל מוסדות החינוך ללחצני מצוקה, זאת כדי להבטיח תגובה מיידית של גורמי הבטחון.

המוקד מעביר את הפניות ליחידות הביצוע של העירייה ומבצע מעקב ובקרה אחר ביצוע העבודה.

המוקד פועל ומאויש במשמרות של 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה. באמצעות המוקד ניתן להתריע על כל מפגע בטיחותי, איכות סביבתי וכל דבר אחר בגדר האכפתי, כגון -

בורות בכבישים/במדרכות

מפגעי תברואה - אשפה, פגרים

בעלי חיים משוטטים

תאורה שאינה פועלת

תקלות ברמזורים

מפגעי תנועה ובטיחות בדרכים

מפגעי טבע

התמוטטות עצים ומבנים

שיטפונות וסכנות אחרות

במסגרת המוקד העירוני נבדקת כל פנייה עד לסיום הטיפול לשביעות רצון התושב

פניה מקוונת למוקד 106


מרכז שירות לתושב

 

פתיחת פניות:

 • פתיחת פניות במוקד
 • פניות לנושאים שונים ליחידות השונות בעירייה
 • פניה בנושא פיקוח ושיטור

אגף חירום ביטחון ופיקוח:

 • הוצאת תו חניה
 • ערעורים על דו"חות חניה
 • טופס לאישור מקום חניה שמור לרכב נכה
 • תשלום דו"ח פיקוח
 • בקשה להישפט
 • בקשה להסבת דו"ח
 • הצגת פרטי דו"ח

אגף הגבייה:

 • פתיחת פניות לאגף
 • תשלום ארנונה
 • החלפת משלמים 
 • הגשת בקשה לאישור בטאבו
 • טופס בקשה לפטור- נכס ריק , נכס לא ראוי לשימוש
 • הצטרפות לקבלת חשבון ארנונה באמצעות דוא"ל
 • הצטרפות להוראת קבע לתשלומי ארנונה (בנק או כרטיס אשראי)
 • בקשה להנחה בהתאם לקריטריונים
 • הגשת בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה
 • בקשה להנחה להורה עצמאי
 • פניה כללי לאגף הגבייה
 • בקשה להגשת השגה
 • הנחה למשרת מילואים
 • מסירת דירה מקבלן

מי אונו:

 • תשלום מים
 • הצהרה על החלפת מחזיקים בגין מכירה
 • הודעה אודות שינוי מחזיקים (שוכרים) בנכס
 • בקשה לקבלת שירותי פינוי וביוב
 • הפניה לאישור לטאבו
 • בקשה לאישור למס הכנסה
 • בקשה לבירור חריג
 • בקשת לקוח להחלפת כתובת
 • ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לבקשת צרכן
 • בקשה לסגירת חשבון
 • בקשה להצטרפות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי/בנקאית
 • בקשה לעדכון מספר נפשות
 • מידע על הגשת השגה וטופס הצהרה על תיקון נזילה

חינוך:

 • שבקשה לביטול רישום
 • הסכמה לתשלום תשלומי רשות וחובה
 • בקשה לרישום לשנת הלימודים עקב העתקת מקום מגורים בתוך העיר
 • הצהרה והתחייבות תושבים חדשים (המגיעים להירשם למערכת החינוך בקריית אונו)
 • הצהרה והתחייבות שינוי כתובת בתוך העיר
 • בקשה לרישום לשנת הלימודים עבור תושב חדש או תושב חוץ
 • טופס רישום 
 • תצהיר בהעדר שובר ארנונה כנדרש
 • טופס בקשה מיוחדת לשיבוץ 
 • ערעור של שיבוץ
 • בקשה לאישור ללימודי חוץ לשנת לימודים

וועדת תכנון ובנייה:

 • הנחיות לפרסום מודעה
 • דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר
 • טופס להגשת חישובים סטטיים
 • בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה
 • טופס אישור קונסטרוקטור

אגף הספורט:

 • פתיחת פניות לאגף 
 • טופס ביטול לרישום לחוג לשנת 2021/2
 • הפניית תושבים לרישום חוגים

אגף שפ"ע:

 • פתיחת פניות למחלקות האגף כגון תברואה, גנים ונוף וכדומה
 • הפנייה לטפסים רלוונטים

ממשל זמין

שירותי משרד התחבורה-

 • חידוש רישיון רכב
 • חידוש רישיון נהיגה
 • הנפקת מידע על רכב
 • הנפקת מידע ניקוד לנהג
 • תשלום על מבחן נהיגה מעשי

שירותי רשות האוכלוסין-

 • תשלום דרכון ביומטרי
 • הנפקת ספח תעודת זהות חכמה –לבעלי תעודת זהות חכמה + סיסמא אישית
 • בקשה להנפקת ספח תעודת זהות רגילה (הספח יישלח בדואר לכתובת המבקש הרשומה במרשם האוכלוסין)
 • שינוי מען (לבעלי תעודת זהות חכמה + וסיסמא אישית) או דרך האתר מערכת ההזדהות הממשלתית באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 • בקשה לקבלת תעודת לידה 
 • בקשה לקבלת תעודת פטירה
 • בקשה לבירור כניסות ויציאות מהארץ
 • בקשה לרישום שם הנולד
 • בקשה לתמצית רישום
 • הנפקת תמצית רישום (הזדהות באמצעות ת"ז חכמה)

שירותי המשרד לביטחון הפנים-

 • תשלום אגרות כלי ירייה
 • הנפקת טפסי חידוש רישיון כלי ירייה
 • העתק רישיון כלי ירייה

שירותים נוספים בעמדה-

 • מרכז לגביית קנסות
 • בדיקת רכב גנוב
 • הנפקת אישור קורונה
 • הנפקת אישור שירות אזרחי
 • אגרת רשם העמותות

שירותים ביטוח לאומי (עמדת שירות עצמי יש צורך בקוד סודי)-

 • אישורים בנושאי קצבאות - אישורים על תשלומים וזכאות ברוב הנושאים בקצבאות.
 • אישורים בנושאי דמי ביטוח - פירוט חשבון, ואישורים למס הכנסה.
 • אישור בנושא ביטוח – אישור המפרט את תקופות העבודה וסוגי העיסוקים, כפי שרשומים בביטוח הלאומי.
 • אישור בנושא ביטוח בריאות – אישור על חברות בקופת החולים שבה אתה רשום.
 • תמצית נתונים בנושא דמי אבטלה.
 • תמצית נתונים בנושאי ביטוח וגבייה.

מידע על המתנ"ס

 • רישום ומידע על חוגים
 • רכישת כרטיסים
 • מידע על מופעים הצגות תרבות ואירועים

פניה מקוונת למרכז שירות לתושב


האגודה לתרבות הדיור 

 • סיוע בניהול תקין על הבית המשותף
 • ייעוץ משפטי, ליווי וייצוג משפטי
 • ייעוץ משפטי "און ליין"
 • המוסד לבוררות
 • ייעוץ שמאי
 • ייעוץ אדריכלי
 • ייעוץ הנדסי
 • ייעוץ לגינון
 • ייעוץ למקלוט
 • ייעוץ להרחקת יונים 
 • שנת בדק - לבניין חדש
 • בדיקת גז ראדון - בתעריף מוזל
 • מדידת קרינה בלתי מייננת - בתעריף מוזל
 • ביטוחים לרכוש משותף - בתעריף מוזל
 • בדיקת תקינות חשמל - בתעריף מוזל

אנו נשמח להדריך לייעץ ולעזור בכל נושא לאחר הצטרפותכם לאגודה לתרבות הדיור.

בסניפנו ניתן לקבל חומרי עזר:

 • ידיעון וחוק בתים משותפים.
 • פנקסי קבלות.
 • כרזות לחדרי מדרגות.
 • לוחות מודעות ומראות בתעריף מוזל.

מתי פונים: ניהול תקין של ענייני הבית המשותף, בקשות לגישור בין שכנים, קשר עם וועדי בניינים ופרויקטים קהילתיים.

נשמח לעמוד לרשותכם

האתר הארצי של האגודה לתרבות הדיור: WWW.TARBUT-HADIUR.GOV.IL נפתח בחלון חדש

פניה מקוונת להאגודה לתרבות הדיור


פניות הציבור

רכזת פניות הציבור מטפלת בפניות התושבים הפונים אליה בכתב, בטלפון ובדואר האלקטרוני בנושאים אשר בתחום אחריות העירייה ובהצעות ובקשות המופנות אל ראש העיר בנושאים עירוניים.
התשובה לפונה נערכת בתום בדיקה מקיפה באגף המטפל.

במקרים בהם תושב מעוניין בפגישה עם ראש העיר בנושא מיוחד, נקבעת הפגישה על ידי רכזת פניות הציבור.
את הפנייה יש להעביר כשהיא מפורטת ככל הניתן ומכילה את הנושאים עליהם ברצונכם לקבל מענה בפגישה.
ראש העיר, מר ישראל גל, מקיים פעמיים בשבוע פגישות עם תושבים בנושאים שונים.


את הפנייה יש להעביר אל:
רכזת פניות הציבור, עיריית קריית אונו
באמצעות פקס: 03-7956603 , או בדוא"ל: [email protected] , או בדואר: פניות הציבור, יצחק רבין 41, קריית אונו.

*תושב/ת יקר/ה, המידע שתבחר/י לציין בפנייתך והשארת פרטיך אינם נדרשים לפי החוק והדבר כפוף לרצונך בלבד. עם זאת, על מנת שנוכל לטפל בפנייתך ולמטרה יצירת קשר עמך, דרושים לנו פרטים אלו. אנו נמנע מלהעביר את המידע ואת פרטיך לצדדים שלישיים כשהדבר אינו נדרש למטרות אלו ובכפוף לכל דין.

 


נציגת משרד הפנים בקריית אונו

גב' חנה נעמת -

עיריית קריית אונו מפעילה שלוחה של משרד הפנים על מנת להקל על תושביה

להלן שרותי השלוחה:

 • שינוי כתובת בספח תעודת זהות – יש להביא תעודת זהות + חוזה נכס או שכירות.
 • רישום ילוד בספח תעודת זהות – יש להביא תעודת זהות + טופס לידה מקורי מבית חולים.
 • בקשה לתעודת לידה – יש להביא תעודת זהות.
 • בקשה לתמצית רישום – יש להביא תעודת זהות.
 • בקשה לספח אבוד או מושחת – יש להביא תעודת זהות.

יצויין כי השירות אינו ניתן במקום.הפניות מועברות למשרד הפנים ברמת גן ולאחר מכן נשלחות ישירות לבית המזמין.
במקרים אחרים או דחופים ניתן לפנות אל משרד הפנים, רחוב ביאליק 2 רמת גן.

אתר האינטרנט שלמשרד הפנים: www.moin.gov.il


הקליקו לעיון:

 

יצירת קשר

ענת כלפון
מנהלת אגף שירות לתושב

עו"ד דין שמעון
מזכירות לשכת ראש העיר

טל שחר
מנהל המוקד העירוני
מיכל לנדסמן
מנהלת מרכז שירות לתושב
דרור קוממי
מנהל תרבות הדיור
מענה טלפוני א. ג. ד
משעה 9.00-14.00

קבלת קהל:
יום ג' בתיאום מראש
ז'קלין לוזון
אחראית פניות הציבור
קבלת קהל: בתאום מראש

חנה נעמת
נציגת משרד הפנים בקרית אונו
03-5351170
קבלת קהל: ימים א'- ה' 8:00-11:30 יום ב' בשעות 16:00-18:00
כתובת: רח' יצחק רבין 41, קריית אונו