לוגו טלפון
מוקד תשלומים טלפוני
072-2705122

מענה ממוחשב- שלוחה 2
24 שעות ביממה
 

לוגו מכתב
פניות בכתב- אגף הגבייה

פקס: 03-5311183
דוא"ל: [email protected]
כתובת: רח' יצחק רבין 41, קריית אונו

לוגו איש
קבלת קהל

רח' יצחק רבין 41, קריית אונו
ימים א', ב', ג', ה': 08:00-12:30
יום ב': 16:00-18:00

לוגו צאט
מוקד בירורים טלפוני

ימים: א'-ה':
08:00-18:00
יום ו': 08:00-12:00
בטלפון: 03-5311200


לקבלת חשבון ארנונה באמצעות הדואר האלקטרוני - לחצו כאן

לתשלום חשבונות שונים באמצעות מערכת ממוחשבת (בכרטיס אשראי בלבד)  - לחצו כאן


חיוב חשבון הבנק/כרטיס האשראי עבור תשלומי ארנונה בהוראות קבע

מומלץ לשלם ארנונה בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי. תשלום ארנונה בהוראת קבע חוסך מכם תשלומי ריביות וקנסות אשר נגבים מתושבים המאחרים בתשלום הדרישה הדו-חודשית. 

הוראת קבע בבנק:

החשבון שיישלח לתושב ימשיך להיות דו-חודשי, אבל ההורדה בבנק תתבצע אחת לחודש ב- 5 בכל אחד מחודשי החשבון. לדוגמא, חשבון 3-4 / 2020, ישולם בהוראת קבע בשני חלקים בתאריכים: 5/3/2020 ו- 5/4/2020. 

הנחיות:

1. להוריד טופס ולהחתים את הבנק -
 

2. למלא טופס מקוון שבו יש לצרף את המסמך חתום מהבנק - 
למילוי טופס מקוון לחץ כאן

את המסמך החתום מהבנק ניתן לצרף לטופס המקוון או לשלוח אלינו לדוא"ל:  [email protected]

הוראת קבע בכרטיס אשראי:

החשבון שיישלח לתושב ימשיך להיות דו-חודשי, אבל החיוב בכרטיס האשראי המפעל הראשון לחודש (עד ה- 10 לכל חודש) בכל אחד מחודשי החשבון. לדוגמא, חשבון 3-4 / 2019, יחויב בכרטיס אשראי בשני חלקים בחודש: 3/2020 ו- 4/2020.

הקליקו למילוי טופס מקוון להצטרפות להוראת קבע באשראי לתשלומי ארנונה

תעודה לרשם המקרקעין

העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס סולקו במלואם. וזאת בהתאם להוראות סעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש) ולפי סעיף 10 תיקון מס' 18 לחוק התכנון והבניה התשמ"א 1981- אישור כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס (בגינו נדרש אישור לטאבו) עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר - סולקו במלואם או שאין חובות כאלה.

ככל שתיבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה.
יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן פירעונם
יש לשלם אגרה בגין האישור הנדרש.

המסמכים הנדרשים למבקשי אישור לטאבו:

 • תעודת זהות וספח.
 • חוזה שכירות/מכירה-קניה/ טופס מסירה.
 • נסח טאבו מחודש אחרון.
 • הסכם קומבינציה במידת הצורך.
 • אישור מתאגיד מי אונו על העדר חובות על הנכס בגינו נדרש האישור.
 • באישור לטאבו לצורך העברה אגב גירושין: הסכם גירושין וחלוקת הנכס. ככל והסכם הגירושין קובע שהצדדים יחתמו על חוזה/תצהירים או כל התחייבות אחרת בקשר לנכס, יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים בהתאם.
 • באישור לטאבו לצורך העברה ללא תמורה: תצהירי העברה ללא תמורה של מקבל נותן/ הסכם מתנה חתום ע"י שני הצדדים.
 • באישור לטאבו לצורך העברה אגב ירושה: צו ירושה וצו קיום צוואה.

לטופס הגשת בקשה אישור לטאבו


אודות האגף 

אגף הגביה אמון על גביית ההכנסות העצמאיות של העירייה בכל הקשור לארנונה, שילוט, היטלים, שכר לימוד בגני ילדים ואגרות נוספות הנגבות על פי חוקי העזר. גביית הארנונה מבטיחה עמידה ביעדי התקציב הדרושים לפעילות השוטפת ולפרויקטים העירוניים המיוחדים.
פעילותו האגף השוטפת מתבצעת גם באופן מקוון, מרבית הבקשות ניתנות לביצוע מרחוק, ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי האגף.
לשירות התושבים עומד מוקד גביה טלפוני לבירורים ותשלומים בכל נושא ארנונה, וכן אתר אינטרנט ידידותי עם נגישות מרבית לתושב ומתן שירות זמין ועדכני.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג -. 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה.

מסי העירייה וההיטלים העירוניים משמשים למטרות תשתיות ופיתוח סביבתי, להתקנת תאורת רחוב, לניקוז מים ביוב וגשם, לסלילת רחובות ומדרכות, לטיפוח גנים ציבוריים, לשירותי ניקיון, לפינוי אשפה, לחינוך, לרווחה ועוד. 
חובה זו מוטלת על כל אזרח במדינה באופן שווה, הפרתה פרושה נזק לתושב. לכן, חובתנו היא לדאוג לאכיפתה.


תחומי פעילות אגף הגבייה:

 • גביית ארנונה וחובות מים וביוב עד להקמת התאגיד.
 • גביית היטלי פיתוח והשבחה והכנסות עצמיות שונות.
 • עדכון שומה רישום ועדכון נתונים של תושבים בעלי נכסים ושוכרים באופן שוטף וסקר מדידות שנעשה בעיר [מגורים ועסקים].
 • קליטת פקודות יומן, איזונים, בירורים ואישור.
 • עדכון הנחות בארנונה על פי קריטריונים שנקבעו ולזכאים בתחומים אחרים.
 • קבלת בקשות לבדיקה, זיכוי במידת הצורך והכנה לוועדה להקלה במיסים, ביצוע החלטות הוועדה כולל משלוח תשובות.
 • עדכון טבלאות בהתאם לתעריפים שנקבעים בצווים, חוקים וחוקי עזר ושליחת הודעות תשלום לבעלי הנכסים והמחזיקים.
 • בקורת, הכנת דוחות למבקרים השונים, משרד הפנים, מבקר המדינה ומבקר הרשות.
 • הנפקת אישורים לטאבו בהעברת זכויות בנכס.
 • בדיקת תכנית בנייה ראשונית, ופתיחת כרטיסי אכלוס, העברת חומר לחברת מדידות, עדכון ומשלוח הודעות שומה בהתאם, טיפול בהשגות ועררים.
 • עריכת סקר שילוט , מדידה, עדכון, חיוב וגבייה.
 • פניות תושבים בנושא ארנונה.
 • ממשקים מול אגפי העירייה בנושאי הכנסות וגביה.
 • אכיפת חובות [מנהלית ומשפטית].

יצירת קשר

דרור שי
מנהל אגף הגבייה והממונה על הכנסות העירייה