חיים נגר
מנהל אגף בינוי, בטיחות, חשמל ומאור
אודי אברהם
חשמלאי העירייה
אלי שטרן
מנהל בטיחות עירוני
 

בינוי

האגף אחראי על תפקוד שוטף של מבני החינוך והציבור בעיר, ובפרט מוסדות חינוך, כולל בתי ספר, גני ילדים, מועדונים, מגרשי ומתקני ספורט, אולמות, מקלטים ועוד.
אחת המטרות החשובות שעומדות בפני המחלקה היא לתת מענה לדרישות הבטיחות במוסדות החינוך וכן עבודות מיוחדות לשיפור מבני החינוך במהלך חודשי הקיץ לרווחת התלמידים.
המחלקה פועלת בהתאם לתוכנית עבודה שנתית, אשר הוכנה על ידי מנהל האגף בסיוע אגף הנדסה ובתיאום עם גורמים אחרים בעירייה, כגון אגף החינוך ועוד.
שיטות העבודה: קריאות מוקד, עבודות יזומות, ביצוע עבודות על ידי קבלן תחזוקה וצוות המחלקה.
בתקופת הקיץ מתבצעות עבודות לשידרוג מבנים בהיקפים גדולים.
במסגרת אגף הבינוי, מבוצעים עבודות הנגשה למבנים.

חשמל ומאור

מחלקת חשמל ומאור מתחזקת את מערכת התאורה העירונית.
בעיר מוצבים מאות פנסים על עמודים מסוגים שונים, חלקם הגדול על עמודי חברת החשמל.
מערכת התאורה מופעלת על ידי עשרות מרכזיות מאור הפזורות ברחבי העיר ומופעלות באמצעות בקרה אוטומטית על ידי שעונים אסטרונומיים הקובעים את זמני ההדלקה והכיבוי בהתאם לשקיעת השמש ולזריחתה . כמו כן מותקנים בקרי חסכון ליד המרכזיות ברחבי העיר.
מערכות החשמל של בארות המים וערכות הבקרה שלהם מתוחזקות על ידי המחלקה.

פעילות המחלקה כוללת

  • תחזוקת פנסי התאורה העירוניים - תחזוקה יזומה, מונעת וניקיון, החלפת נורות שרופות או ציוד הדלקה לא תקין, איתור תקלות, קצרים וכו'
  • מעקב אחר עבודות חשמל במסגרת בנייה ציבורית חדשה
  • תיאום עבודות מול חברת חשמל והזמנת עבודות בחברת חשמל - חיבורים חדשים, הגדלות חיבור, תיקונים וכו'
  • תכנון ופיקוח על שיפוצי מערכות חשמל במבני ציבור, כמו כיבוי אש, מתנ"ס, בתי ספר וכו'
  • תכנון ופיקוח על מערכות תאורה ציבורית חדשות במסגרת שיפוץ רחובות לשיפור עוצמות התאורה
  • מתן סיוע למחלקות העירייה וגופי הסמך המבצעים אירועים, כגון מתנ"ס קרית אונו, מחלקת הספורט ואגף החינוך בפתרונות לחיבורי חשמל והעמדת תורני חשמל באירועים.
  • אספקה והתקנת תאורת לדים חסכונית בחשמל.

 

על תקלות בתאורה בשעות הלילה ברחוב חשוך או בהיקף של איזור שלם יש לדווח למוקד 106.